XLIII LO im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie

Misja szkoły

Tworzymy szkołę:

 

  • Bezpieczną i przyjazną dla ucznia;
  • Nowoczesną pod względem zasobów dydaktycznych i myślenia o nauczaniu;
  • Uczącą się, otwartą na zmiany;
  • Postrzegającą każdego ucznia indywidualnie;
  • Twórczą, rozwijającą talenty;
  • Wspierającą i zarazem wymagającą.

 

Praca szkoły opiera się na wartościach:

 

  • Odpowiedzialność,
  • Dialog, szacunek, współpraca,
  • Tolerancja,
  • Poczucie obowiązku,
  • Wychowanie patriotyczne,
  • Dbałość o relacje, dobrą komunikację.

 

Sylwetka absolwenta:

 

  • Wytyczający realne cele i dążący do ich realizacji,
  • Posiadający wysoką kulturę osobistą,
  • Zaradny,
  • Elastyczny,
  • Przedsiębiorczy,
  • Współpracujący,
  • Aktywny,
  • Porozumiewający się w co najmniej dwóch językach obcych,
  • Prowadzący zdrowy tryb życia.

 

Wizja szkoły

 

Pragniemy:

  1. Tworzyć ofertę ciekawą dla absolwenta gimnazjum, rozwijającą jego pasje i przygotowującą do dojrzałego wyboru drogi życiowej po ukończeniu liceum.
  2. Rozbudzać u młodzieży świadomość własnych możliwości i zachęcać do uczenia się, doskonalenia, rozwoju.
  3. Przekazywać umiejętności potrzebne w życiu: współpraca, empatia, asertywność, mobilność, znajomość technologii informacyjnych, inteligencja emocjonalna i społeczna, otwartość na inne kultury.
  4. Być innowacyjni: unowocześnianie szkoły, eksperymenty metodyczne, wychodzenie poza schematy tradycyjnego nauczania, interaktywne uczenie się.

Projekty

Nasza szkoła bierze udział w różnych projektach edukacyjnych. Więcej informacji można znaleźć na podstronie nasze projekty »

Galerie

Zapraszamy do zapoznania się z galeriami ze szkolnych wydarzeń. galerie »

Kalendarz