XLIII LO im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie

Misja szkoły

Tworzymy szkołę:

 

 • Bezpieczną i przyjazną dla ucznia;
 • Nowoczesną pod względem zasobów dydaktycznych i myślenia o nauczaniu;
 • Uczącą się, otwartą na zmiany;
 • Postrzegającą każdego ucznia indywidualnie;
 • Twórczą, rozwijającą talenty;
 • Wspierającą i zarazem wymagającą.

 

Praca szkoły opiera się na wartościach:

 

 • Odpowiedzialność,
 • Dialog, szacunek, współpraca,
 • Tolerancja,
 • Poczucie obowiązku,
 • Wychowanie patriotyczne,
 • Dbałość o relacje, dobrą komunikację.

 

Sylwetka absolwenta:

 

 • Wytyczający realne cele i dążący do ich realizacji,
 • Posiadający wysoką kulturę osobistą,
 • Zaradny,
 • Elastyczny,
 • Przedsiębiorczy,
 • Współpracujący,
 • Aktywny,
 • Porozumiewający się w co najmniej dwóch językach obcych,
 • Prowadzący zdrowy tryb życia.

 

Wizja szkoły

 

Pragniemy:

 1. Tworzyć ofertę ciekawą dla absolwenta gimnazjum, rozwijającą jego pasje i przygotowującą do dojrzałego wyboru drogi życiowej po ukończeniu liceum.
 2. Rozbudzać u młodzieży świadomość własnych możliwości i zachęcać do uczenia się, doskonalenia, rozwoju.
 3. Przekazywać umiejętności potrzebne w życiu: współpraca, empatia, asertywność, mobilność, znajomość technologii informacyjnych, inteligencja emocjonalna i społeczna, otwartość na inne kultury.
 4. Być innowacyjni: unowocześnianie szkoły, eksperymenty metodyczne, wychodzenie poza schematy tradycyjnego nauczania, interaktywne uczenie się.

Projekty

Nasza szkoła bierze udział w różnych projektach edukacyjnych. Więcej informacji można znaleźć na podstronie nasze projekty »

Galerie

Zapraszamy do zapoznania się z galeriami ze szkolnych wydarzeń. galerie »

Kalendarz