Szanowni Państwo, W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) poniżej znajdą Państwo „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” w XLIII Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie. Proszę o zapoznanie się z dokumentami.

Więcej szczegółów     Rozumiem

zmień kontrast
A+  A-
Strona główna

Aktualności

40.rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
40.rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Także uczniowie klasy 3D (społeczno-prawna) przygotowali okolicznościową tablicę o stanie wojennym. Ogłoszony 13 XII 1981 roku niezgodnie z konstytucją PRL ten stan nadzwyczajny kosztował życie co najmniej kilkudziesięciu osób. Był on drastyczną próbą złamania ruchu Solidarności, próbą, która ostatecznie się nie powiodła. Internowano ponad 10 tys. działaczy opozycji antykomunistycznej, tysiące kolejnych inwigilowano i zastraszano. Akcji wojskowych, którzy pod przywództwem gen. Wojciecha Jaruzelskiego nie można odmówić determinacji, gdyż stanęli oni do walki z własnym narodem. Dlatego też w tamtych czasach pojawiła się fraza wojna polsko-jaruzelska, która stała się następnie tytułem książki o stanie wojennym autorstwa prof. Andrzeja Paczkowskiego. Generał Wojciech Jaruzelski, szef sławetnej Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, o skądinąd nieprzemyślanym skrócie WRON(A), mówił publicznie, iż takie postawienie sprawy przez historyka miało na celu jego, wojskowego, upokorzenie. Niewątpliwie w Polsce doszło w latach 1980-1981 do paradoksalnej sytuacji. Solidarność postrzegana na świecie jako ruch rewolucyjny (samoograniczający się, konstruktywny, bez przemocy) padła ofiarą kontrrewolucji komunistycznych generałów. Należy tutaj podkreślić siłę przetrwania ruchu solidarnościowego, który poddany drastycznej i długotrwałej opresji ze strony władzy państwowej, trwał przy zasadzie non violence i etosie solidarnej współpracy. Członkowie Solidarności pokazali, że potrafią mimo wielu porażek przenieść ideę wielkiej zmiany społecznej aż do czasu, w którym powstały sprzyjające okoliczności do tego, aby narodził się fenomen, który określono jako Annus Mirabilis 1989. Jesień Narodów. Pomysłodawcami wystawy byli: pan Paweł Skworoda (nauczyciel wos, edb) i pan Grzegorz Dziugieł (geografia). Na zakończenie przypominamy, że wciąż trwa w naszej szkole konkurs o stanie wojennym (na najlepszą prezentację multimedialną) i zachęcamy naszych uczniów do nadsyłania prac.

Projekty

Nasza szkoła bierze udział w różnych projektach edukacyjnych. Więcej informacji można znaleźć na podstronie nasze projekty »

Galerie

Zapraszamy do zapoznania się z galeriami ze szkolnych wydarzeń. galerie »

Kalendarz