Szanowni Państwo, W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) poniżej znajdą Państwo „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” w XLIII Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie. Proszę o zapoznanie się z dokumentami.

Więcej szczegółów     Rozumiem

zmień kontrast
A+  A-
Strona główna

Aktualności

Konkurs szkolny 230 lecie Konstytucji 3 Maja 1791 roku
Konkurs szkolny 230 lecie Konstytucji 3 Maja 1791 roku

 

W maju 2021 roku w XLIII LO im. Kazimierza Wielkiego odbył się konkurs „Konstytucja 3 Maja 1791 roku. Znaczenie konstytucji dla losów Polski”.

Organizatorzy konkursu, nauczyciel historii pan Jakub Czyszkowski i nauczyciel wos pan Paweł Skworoda, uhonorowali w ten sposób 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Ustawy Rządowej, pierwszej w Europie i drugiej na świecie (po konstytucji amerykańskiej, a przed konstytucją republiki francuskiej). Dzieło króla Stanisława Augusta Poniatowskiego „wraz ze stanami skonfederowanymi, w liczbie podwójnej Naród Polski reprezentującymi” powstało w momencie, gdy Polska na skutek sytuacji międzynarodowej odzyskała swobodę działania. Uchwalenie miało już jednak miejsce, gdy sytuacja ta zaczęła się pogarszać, gdyż Rosja zakończyła kosztowne wojny z Turcją i Szwecją. W atmosferze alarmistycznych doniesień o przygotowywanej interwencji rosyjskiej uchwalono Konstytucję po krótkiej wymianie zdań z jej przeciwnikami, przez zaskoczenie. Dodać jednak należy, że ta uchwała, podjęta w sposób niezupełnie zgodny z przepisami, została dwa dni później uroczyście deklarowana przez sejm.

            Zaprzysiężona 230 lat temu na Zamku Królewskim w Warszawie, w Sali Senatorskiej, Konstytucja 3 Maja była dziełem wyjątkowym, nie tylko w historii polskiego parlamentaryzmu, ale także w dziejach Europy. Autorzy Konstytucji, wywodzący się z grona obozu niepodległościowego, byli świadomi dokonanego przełomu. Zniesiono konfederacje, liberum veto i wolną elekcję, wprowadzono dziedziczność tronu oraz system trójpodziału władzy, wywodzący się z myśli Monteskiusza. Przeciwko Konstytucji i tym samym suwerenności Polski wobec Rosji wystąpili organizatorzy konfederacji targowickiej, korzystający z ingerencji zbrojnej i pomocy obcego mocarstwa. Po przegranej wojnie 1792 roku i II rozbiorze Polski 1793 roku miała miejsce tragiczna w skutkach insurekcja kościuszkowska (1794), rozpaczliwy zryw społeczeństwa, które usiłowało dowieść swojego prawa do suwerenności.

            Dzieło Sejmu Wielkiego, w obronie którego stoczono wojnę z Rosją w 1792 roku, było kompromisem między różnymi wariantami ustrojowymi. Twórcy Konstytucji zdawali sobie sprawę z tego, że wymaga ona dalszych prac. Była to jednak pierwsza próba reformy państwa ograniczająca rządy magnaterii, budowa sprawniejszego niż dotychczas aparatu rządowo-administracyjnego, nieśmiałe jeszcze dostrzeżenie mieszczan i chłopów, którzy mieli dołączyć do narodu politycznego. Nadzieje związane z uchwaleniem konstytucji nie spełniły się. Pozostała jednak ona w zbiorowej pamięci narodu polskiego, jako wydarzenie ważne i godne przypominania. Może o tym świadczyć zorganizowana w 2021 roku na Zamku Królewskim w Warszawie wystawa „Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej”. Obecnie Konstytucja 3 Maja 1791 roku postrzegana jest jako testament polityczny, który podkreślał wartości najważniejsze w życiu kolejnych pokoleń Polaków: „wolność od hańbiącej, obcej przemocy nakazów” (suwerenność, niezawisłość) i sprawne państwo, jako „gwaranta egzystencji politycznej Narodu”.

Jury konkursu postanowiło, że w gronie nagrodzonych znajdą się:

I miejsce Julia Duczek 2B

II miejsce ex quo Olga Cwynar 2D i Zuzanna Cielenkiewicz 2D

III miejsce ex quo Gabriela Wajs 2K i Antoni Popiel 1D.

wyróżnienia: Julia Szostek 2A, Karol Jaszewski 2E

            Wszystkim nagrodzonym bardzo serdecznie gratulujemy. Okolicznościowe dyplomowy zostaną wręczone, gdy sytuacja pandemiczna na to pozwoli.

 

Projekty

Nasza szkoła bierze udział w różnych projektach edukacyjnych. Więcej informacji można znaleźć na podstronie nasze projekty »

Galerie

Zapraszamy do zapoznania się z galeriami ze szkolnych wydarzeń. galerie »

Kalendarz