Szanowni Państwo, W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) poniżej znajdą Państwo „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” w XLIII Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie. Proszę o zapoznanie się z dokumentami.

Więcej szczegółów     Rozumiem

zmień kontrast
A+  A-
Strona główna

Aktualności

XVIII PIELGRZYMKA WARSZAWSKIEJ MŁODZIEŻY NA POLSKI CMENTARZ WOJENNY W BYKOWNI
XVIII PIELGRZYMKA WARSZAWSKIEJ MŁODZIEŻY NA POLSKI CMENTARZ WOJENNY W BYKOWNI

Wyjazd ten związany był z konkursem „Katyń – Prawda i Pamięć” organizowanym przez NSZZ „Solidarność”. Sponsorami wyjazdu byli m.in.: burmistrzowie Mokotowa i Ursynowa. Aleksandra Matulka, uczennica 43 LO i uczennice Technikum nr 8 brały udział w składaniu wieńca w hołdzie Polakom pomordowanym na Wschodzie, zapaleniu zniczy i uroczystej mszy świętej.
Wieniec ufundowała rada rodziców 43 LO im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie. Polski Cmentarz Wojenny w Bykowni jest czwartym polskim cmentarzem katyńskim, zbudowanym w 2012 roku. Spoczywają na nim obywatele Rzeczypospolitej Polskiej ofiary zbrodni katyńskiej, aresztowani po 17 09 2019 roku przez sowieckie NKWD i zamordowani na mocy decyzji najwyższych władz ZSRR z dnia 05 03 1940 roku. Mordu na nich dokonano w więzieniu NKWD w Kijowie.
Wokół polskiego cmentarza rozpościera się ukraińskie mauzoleum ofiar terroru stalinowskiego z lat 1937-1938, a wśród ofiar znajduje się wiele tysięcy Polaków, obywateli sowieckich. Zostali oni zamordowani przez NKWD w ramach akcji „antypolskiej” za sam fakt bycia Polakami. „Operację antypolską” inspirował sam Józef Stalin. Należy zauważyć, że wiele ofiar „ukraińskiej listy NKWD” to policjanci, pracownicy Poczty Polskiej, pracownicy ZUS, nauczyciele, żołnierze KOP-u, sędziowie. Wśród pomordowanych znalazły się również kobiety. Możemy tutaj wymienić tylko niektóre ofiary, dające jednak pojęcie o skali tego mordu, jak: Stanisław Milczanowski, wiceprokurator Sądu Okręgowego w Równem, Tomasz Zygier, urzędnik ZUS w Warszawie, Adam Walczak, wiceprezydent Łodzi, Kazimierz Ścibor-Rylski, Kraków, ziemianin, Stanisław Pilch, urzędnik pocztowy, Zygmunt Piotrkowski, poseł na Sejm RP, Aniela Olszamowska, właścicielka majątku Chorochoryn i Hruszwica, posterunkowy Mikołaj Matysiak, Antoni Łukasiewicz, nauczyciel, Helena Lewczanowska, nauczycielka, senator RP, kpt. Włodzimierz Łabęcki, płatnik baonu KOP „Żytyń”, Bolesław Kuściński, sędzia w Borszczowie, Maria Korczyńska, funkcjonariuszka Policji Państwowej, Wiktor Dobrowolski, nauczyciel, Adolf Dreksler, Wydział Śledczy PP Przemyśl, kpt. Jan Filipek. Warto w tym miejscu zacytować słowa Feliksa Konarskiego, „że tylko pamięć została po tej katyńskiej nocy” i ta „pamięć nie dała się zgładzić”.
Dzięki naszym uczennicom pamięć ta będzie trwać i nieść prawdę po świecie. Wyjazd związany był ze zwiedzaniem Kijowa, jak też wizytą w zaprzyjaźnionej ukraińskiej szkole nr 23 w Kijowie, gdzie na mocy umów bilateralnych pracują polskie nauczycielki, uczące języka polskiego. Uczestnicy pielgrzymki mogli obejrzeć m.in.: historyczne wczesnośredniowieczne cerkwie, sobory, Muzeum Św. Zofii, nieomal legendarną „Złotą Bramę” i upamiętniony krwią zwolenników demokracji kijowski „Majdan”.
Naszej młodzieży serdecznie gratulujemy, sponsorom ciepło dziękujemy, a wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu katyńskiego. Opiekunem naszych uczennic był pan Paweł Skworoda, nauczyciel WOS.

Projekty

Nasza szkoła bierze udział w różnych projektach edukacyjnych. Więcej informacji można znaleźć na podstronie nasze projekty »

Galerie

Zapraszamy do zapoznania się z galeriami ze szkolnych wydarzeń. galerie »

Kalendarz